Barnehager og åpningstider

Våre kommunale barnehager

  • Furuslottet barnehage i Skibotn: 36 plasser 
  • Oteren barnehage: 36 plasser 

Begge barnehager er godkjent for å kunne øke antall plasser ved behov.

Barnehageåret og åpningstider

  • Barnehageåret varer fra 15. august til og med 14. august påfølgende år.
  • De kommunale barnehagene er alltid stengt på lørdager, søndager, helligdager, offentlige fridager og julaften. Nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. Barnehagene har også stengt fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
  • Åpningstiden er kl. 07.00-16.15 på hverdager.
  • Ferie for barna skal i løpet av barnehageåret utgjøre fire uker, hvorav minimum tre uker skal være sammenhengende.
  • Barnehagene holder sommerstengt de to siste ukene i juli (14 dager jf. kommunestyrevedtak KS 64/22).

 

Barnehagerute

Barnehagerute 2023/24

Disse dagene holder samtlige barnehager stengt pga. planleggingsdager (inkludert Storfjord Naturbarnehage) 2023-24:

AugustTirsdag 15. august 2023
NovemberTirsdag 10. oktober 2023
JanuarTirsdag 2. januar 2024
MarsMandag 4. mars 2024
 MaiFredag 10. mai 2024

Søknadsfrist, hovedopptak og oppsigelsestid

Hovedopptak: 
Hovedopptak skjer en gang hvert år og søknadsfrist er 1. mars. Opptaket er skjer innen 20. april. 

Løpende opptak:
Det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året til den enkelte barnehage. Styrer gjør opptaket dersom det er ledig kapasitet. Dersom det ikke er ledig kapasitet, vil du bli tildelt en ventelisteplass.

Oppsigelse av barnehageplass:
Plassen for barn bosatt i kommunen, beholdes inntil den blir sagt opp, eller barnet går over i grunnskolen. Oppsigelsestid for barnehageplass er 1 måned.

Når du skal søke om barnehageplass, søke om endringer eller skal si opp barnehageplassen, skal du bruke denne foresattportalen:  https://foresatt.visma.no/storfjord .