Det vil si at våre brukere ikke lengre kan benytte Helserespons slik som tidligere. 

På Helsenorge kan du:

 • motta meldinger og brev fra helsetjenesten
 • bestille timer og avtaler
 • se henvisninger
 • fornye resepter
 • se prøvesvar og undersøkelser fra sykehus
 • se pasientjournal fra sykehus
 • se oversikt over registrerte vaksiner
 • med mer

Det er bare å gå inn på helsenorge.no, direktelenke her

Vi har også fornyet vår betalingsløsning med Medipay. Dette innebærer at du som bruker kan benytte flere betalingsmidler. 
Medipay tilbyr følgende betalingsmidler:

 • Vipps
 • Kort
 • Faktura

Så vil vi minne om at våre telefontreffetider er som før: 
Mandag fra kl. 09.00 til kl. 11.00 og fra kl. 12.00 til kl. 13.00.
Tirsdag - fredag fra kl. 08.30 til kl. 11.00 og fra kl. 12.00 til kl. 13.00