Onsdager fra 6.september har møteplassen på valmuen åpent for damer.

Kl.11:00-13:00.

Det vil være åresalg, sangstund og prat.

Vafler og kaffe selges til 50 kr per person.

Arrangører er Storfjord pensjonisforening.

Velkommen!