Hva kan vi hjelpe deg med?

Kulturkontoret kan hjelpe deg med følgende:

  • Gi veiledning om søkeprosessen for kommunale kulturmidler, friluftsmidler, spillemidler, kulturvernmidler og andre aktuelle tilskuddsordninger.
  • Svare på spørsmål om framgangsmåte og saksbehandling i kultursaker.
  • Svare på andre spørsmål innafor kultursektoren.