Slik drives frivilligsentralen

Storfjord kommune er eier av Storfjord frivilligsentral. Frivilligsentralen drives av daglig leder i 100%  stilling, med ansvaret for det administrative, slik som aktiviteter, søknader og økonomi.  Daglig leder følger vedtatte retninglinjer og vedtak satt av politisk utvalg. 

Vil du vite mer om frivilligsentralen, sjekk ut vår Facebook-side eller kontakt daglig leder.