Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier, eller bruker, av hytta er til stede. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Vi vil informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Vi ønsker også å snakke med eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass i de tilfeller hvor dette er aktuelt. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.