Eiendomsskattelisten for energiverk, verk og bruk for 2024 ligger ute til offentlig ettersyn på Storfjord rådhus fra onsdag 28. februar og i 3 uker framover. (Klikk på vedlegget for å se dokumentet!)