Årets eiendomsskattesats for energiverk, verker og bruk er satt til 7 promille av eiendomsskattetaksten. Eiendomsskatten for 2021 innbetales over 2 terminer til Storfjord kommune. Faktura for 1. termin sendes ut med forfallsdato 20. april og for 2. termin er forfallsdatoen 20. oktober.

Klage over eventuelle feil eller mangler må sendes skriftlig til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren, innen 6 uker.