Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Skibotn skole

skibotn.skole@storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 29 20

SkolerKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks

Barnehager

Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774
Oteren barnehage 941 66 049

Biblioteket

Biblioteket 77 21 28 00

Helse- og omsorgsetaten

Barneverntjenesten 400 28 848
Dagsenter for hjemmeboende personer med demens 400 28 844
Ergoterapeut Kan treffes mandag, tirsdag, onsdag 400 28 851
FYSAK-koordinator 982 89 136
Heldøgns omsorgsbolig - Oldersletta 400 28 808
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 400 28 849/400 28 832
Psykisk helse og rusomsorgen 772 12 800
Skibotn barne- og avlastningsbolig 400 28 834
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter 400 28 840
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837

Skoler

Hatteng skole 77 21 29 44
Skibotn skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Voksenopplæringa 77 21 28 00