Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A AKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks
Barneverntjenesten 400 28 848
Biblioteket 77 21 28 00
Dagsenter for hjemmeboende personer med demens 400 28 844
Ergoterapeut Kan treffes mandag, tirsdag, onsdag 400 28 851
FYSAK-koordinator 982 89 136
Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774
Hatteng skole 77 21 29 44
Heldøgns omsorgsbolig - Oldersletta 400 28 808
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 400 28 849/400 28 832
Oteren barnehage 941 66 049
Psykisk helse og rusomsorgen 772 12 800
Skibotn barne- og avlastningsbolig 400 28 834
Skibotn skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter 400 28 840
Voksenopplæringa 77 21 28 00
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837