Forhåndsstemme 10. august - 8. september

I denne perioden kan du forhåndsstemme i valglokaler over hele landet. Alt du trenger for å stemme er legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. Husk at valgkortet ikke gjelder som legitimasjon.

 

Her kan du forhåndsstemme i Storfjord:

På Storfjord rådhus:
alle hverdager fra 10. august – 8. september kl. 08.30 – 14.30.

 

På Coop Hatteng og møteplassen Skibotn:
31. august, 5. - 7. september kl. 12.00 – 17.00

 

På Åsen omsorgssenter:
5. september kl. 10.00 – 12.00

Stemme på valgdagene 10. og 11. september

På valgdagene må du stemme i den kommunen der du er folkeregistrert som bosatt i pr. 30. juni i år.
Innbyggere som er folkeregistrert med stemmerett i Storfjord kommune kan avgi stemme i hvilket som helst stemmelokale i kommunen.

Hvor er valglokalene og når er de åpne?

Hatteng flerbrukshall og Skibotn samfunnshus
10. september kl. 14.00 - 20.00
11. september kl. 12.00 - 20.00

Vestersiasenteret
10. september kl. 16.00 - 20.00
11. september kl. 14.00 - 20.00

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme!

Stemme hjemmefra

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemmefra.

Da kommer to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato.

Siste frist for å søke om å stemme hjemme er onsdag 6. september.

Send søknad til
Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren
pr. e-post til post@storfjord.kommune.no 
eller ring 477 69 624 / 480 09 387