Valgstyret (formannskapet) har ansvar for gjennomføringen av valg i Storfjord kommune. Ordfører er leder av valgstyret. 
Valgarbeidet er organisert under politisk sekretæriat.

Kontaktinformasjon

Servicekontoret 

  • telefon: 77 21 28 00 
  • epost: post@storfjord.kommune.no
  • besøksadresse: Storfjord rådhus, Oldersletta 1, 9046 Oteren
  • postadresse: Valgstyret i Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren

Valgansvarlige

Ordfører Geir Varvik, leder av valgstyret