Lag og foreninger eller andre anleggsutbyggere som skal søke om spillemiddeltilskudd til anlegg i de kommende fire år må melde inn sine planer til kommunen. Dette gjelder også anlegg som blei meldt inn, men ikke bygget, i planperioden 2016 - 2019. Det er et krav at anlegg er prioritert i den kommunale planen dersom det skal søkes om spillemidler. Vi ønsker også innmelding av friluftsanlegg.

Skjemaet nederst på denne siden skal benyttes. Vi ber om at dere fyller ut så mange opplysninger som mulig, slik at det dere sender inn gir oss en best mulig oversikt i det videre planarbeidet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturkonsulent Maria Figenschau tlf. 77 21 29 65 el. 400 288 67, e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no, eller folkehelsekoordinator Synnøve Berntsen Løvland, tlf. 982 89 136, e-post synnove.lovland@storfjord.kommune.no.

Frist for innsending av skjema: 1. juli 2019.