Rå Biopark planlegger å etablere Nord-Norges største biogassanlegg i Skibotndalen. På området finnes allerede Origo som er et komposteringsanlegg og EISCAT har også et radaranlegg her. Med bakgrunn i disse etableringen som allerede finnes på området oppstod idéen om å etablere en grønn industri- og næringspark her. 

Kommunen ønsker med dette prosjektet å utvikle området til et grønt industri- og næringsområde, og gjennom tilrettelegging tiltrekke oss etableringer spesielt innenfor grønn industri. I en industri- og miljøpark er det lagt opp en felles infrastruktur som ofte inkluderer vei, tilgang på vann, strøm og andre kostnader som kan deles på bedriftene som tilhører industri- og miljøparken.

Målet er å tiltrekke seg næringsetableringer som kan utnytte lokale ressurser som kraft, tilgang til fiber, knutepunkt for vei- og sjøtransport og også utnytte biprodukter og ressurser fra aktørene internt i miljøparken etter modell fra lignende etableringer. Tanken er at næring- og industri i samarbeid med forskningsmiljø kan utvikle nye grønne produkter og løsninger lokalt i Skibotn. Vi ønsker å tiltrekke oss etableringer som kan være med på å skape arbeidsplasser i kommunen. 

Prosjektet vil gå over 3 år, og målet er, i tillegg til å tilrettelegge arealene med regulering , å avklare nødvendige rammer for infrastruktur, samt starte arbeidet med å markedsføre området som en grønn nærings- og industripark.