I Storfjord kommune har kommunestyret vedtatt å ha valgdag også på søndag 10. september

Tidligstemmeperiode: 3. juli - 9. august

Forhåndsstemmeperiode: 10. august - 8. september