Formålet med ordningen er at verneombudet

  • skal fungere som et bindeledd mellom arbeidstakere og arbeidsgiver ved å hjelpe arbeidsgiver i det forebyggende HMS-arbeidet (slik at arbeidstakernes sikkerhet blir ivaretatt og at de ikke utsettes for fare).
  • skal være en viktig del av arbeidstakernes rett til medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Gjennom verneombudet kan arbeidstakerne påvirke arbeidet for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. 

Du kan lese mer om verneombudets oppgaver m.m hos Arbeidstilsynet.

For å se oversikten over verneområder og verneombud i Storfjord kommune kan du klikke her:

Oversikt over verneområder og verneombud.pdf: