Ferdselsregler for bobil og camping

 • Det er tillatt å parkere og overnatte ved avkjøringer og rasteplasser langs offentlig vei, så lenge du står maksimalt inntil 2 dager på samme sted.
 • Det er lov å kjøre på private veier med grunneierens tillatelse.
 • Det er ikke tillatt å kjøre på stier eller lysløyper. Er du i tvil, ikke kjør inn.
 • Unngå parkering foran port, åpning i gjerder e.l. Dette kan være innkjøringer som brukes i landbruket eller skogbruket.
 • Det er ikke tillatt å forlate veien og kjøre ut i terrenget, fordi du da etterlater skader i naturen.
 • Absolutt minimumsavstand til bolighus er 150 meter, men stå gjerne lengre unna for å unngå å være til sjenanse.
 • Ikke etterlat deg søppel eller tøm tanken.

Ferdselsregler med telt og hengekøye

 • Du kan telte eller sove i hengekøye på samme sted inntil to døgn.
 • På høyfjellet eller langt fra bebyggelse kan du være på samme sted lengre om gangen.
 • Du må slå opp teltet eller henge opp hengekøya minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte.
 • Ikke etterlat deg søppel.
 • Bruk etablerte bålplasser.
 • Bruk etablerte toaletter eller grav ned det du etterlater deg.

Har du med deg bil, må du forholde deg til samme regler som for bobil / campingvogn.