I dette området vokser blant annet 16 ulike orkidéarter. Marisko (Cypripédium calcéolus) er en av de mest kjente, og i Skibotndalen finnes Nordens største forekomst av denne arten (bildet). Mariskoen er på sitt fineste når den blomstrer i juni og deler av juli. En annen sjelden art som vokser ved stien er Huldreblom (Epipógium aphyllum). Denne blomstrer ikke før langt ut i august. I tillegg til plantelivet, kan en se kulturminner som vitner om tidligere tiders bruk av området langs stien, og ved enden er anlagt en rasteplass. Skogstien går gjennom et forholdsvis lett terreng hvor vanlige turklær og joggesko er tilstrekkelig. Veibeskrivelse: Kjør E8 forbi Skibotn mot Finland. Innkjøringa til stien ligger om lag 10 km oppover veien i Skibotndalen, og er godt skilta.