Steindalsbreen er karakterisert som en geologisk godbit, fordi man her kan finne isrand-trinn som dekker en tidsperiode på over 8000 år. De eldste finner du nederst i dalen, mens det er helt ferske avsetninger øverst oppe under breen. Dette påvirker også vegetasjonen, som er artsrik og velutvikla nederst i dalen og prega av pionervegetasjon med få arter øverst.

I Steindalen er det gode parkeringsmuligheter og muligheter for å leie hytte/rom i foreningens turhytte.

Veibeskrivelse: Avkjørselen til parkeringa ved stien ligger om lag 2 mil fra Oteren mot Lyngseidet.