treriksrøysa 2005
Treriksrøysa under åpninga av

Og det er langt på vei rett. Treriksrøysa ved grensepunktet Norge, Sverige og Finland er en av to treriksrøyser i Norge. Den andre ligger mellom Norge, Russland og Finland, ved Grensefoss i Finnmark. Treriksrøysa i Storfjord er imidlertid verdens nordligste treriksrøys, om lag en halv kilometer lengre nord enn røysa i Finnmark. Det finnes flere treriksgrenser i verden, men ingen av dem likner så vidt vi vet på treriksrøysa i Storfjord.

Treriksrøysa ved Goldajárvi er mye besøkt. Her har turister fritt leide, i motsetning til ved grensa til Russland og Finland der det er streng overvåkning både fra norsk og russisk side og grensekryssing mot Russland er strengt forbudt. På Goldajárvi kan du faktisk løpe rundt fra land til land om du vil, sjøl om treriksrøysa egentlig ligger i vannet. Det er nemlig bygget en platt rundt hele røysa der hvem som helst kan bevege seg akkurat som de vil.

 

 

treriksrøysa 1897
Det første bildet av treriksrøysa fra 1897, da det var grensemerket mellom Norge, Sverige og Russland. Foto: Statens kartverk.

Veien fram til dagens treriksrøys ved Golddajárvi er naturlig nok knytta opp mot grensehistorikken mellom både Norge og Sverige og Norge og Finland.

De forberedende forhandlinger og undersøkelser rundt finskegrensa blei starta opp i 1734. I 1735 ansatte man grensekommisærer. Omtrent samtidig, i 1736 blei det oppnevnt en svensk-norsk kommisjon som skulle beskrive grensa fra landsende til landsende. Stedenes befolkning ble forhørt av sitt respektive lands kommisjoner. I moderne tid er en stor del av de norske forhørene, fra Røros til Lappmarken, utgitt på trykk i de såkalte ”Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745”.

Finland ble storhertugdømme av Russland i 1809, og dette endra forutsetningene for arbeidet med finskegrensa vesentlig. Arbeidet blei imidlertid tatt opp igjen, og ei mindre justering av riksgrensa mellom Sverige og Finland i 1897 førte til at punktet der Norge - Sverige - Finland støtte sammen blei liggende 150 m lenger sørvest enn tidligere. Ved avslutningen av den norsk-finsk-russiske grenseoppgangen i 1897 ble så Treriksrøysa i Golddajárvi (mellom Norge-Sverige-Finland) oppført. Røysa var en av i alt 36 nye røyser som blei bygget mellom Finland og Norge.

Treriksrøysa blei senere godkjent av Sverige. Av en eller annen grunn blei den ikke tildelt eget riksrøysnummer, men den kommer etter riksrøys nr. 293Aa i rekka.

 

grensekommisjonen 1897
Den offisielle grensekommisjonen foran den nyetablerte grenserøysa i 1897. Foto: Statens kartverk.
Den siste grenseoppgangen mellom Norge og Finland blei foretatt i 2000, mens den siste grenseoppgangen mellom Norge og Sverige blei gjort så seint som i 2010. Grenseoppgangen skal fastslå grensas forløp i marka, sørge for entydig og tidsmessig merking, og påse at grensa er tilfredsstillende dokumentert.