Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avvikles i Storfjord over to dager;
søndag 10. september kl. 14.00 – 20.00 og mandag 11. september kl. 12.00 – 20.00.

 

I tillegg har vi forhåndsstemmemottak på Coop Hatteng og møteplassen Skibotn på følgende dager fra kl. 12.00 – 17.00:
Torsdag 31. august, tirsdag 5. september, onsdag 6. september og torsdag 7. september.

 

Disse dagene trenger vi flere engasjerte personer som vil sitte i valglokalene våre og ta imot stemmer fra velgerne.
Vi ønsker primært å knytte til oss personer som kan delta alle dagene, og gjerne over flere valg.

Valgmedarbeidere skal veilede de som kommer for å stemme, og ta imot stemmene.
Det vil bli gitt opplæring i forkant.

 

Krav til valgmedarbeideren:

  • Du må være fylt 18 år
  • Du må være serviceinnstilt og nøyaktig
  • Du må kunne gjennomføre obligatorisk opplæring i forkant av valgdagene, og må være tilgjengelig på forhåndsstemmedagene/valgdagene
  • Du må ha fungerende elektronisk ID, for eksempel MinID eller BankID
  • Du kan IKKE være listekandidat ved valget (stå på liste for et politisk parti under årets valg)

Det blir gitt godtgjørelse for arbeidet, tilsvarende pensjonistlønn på kr. 233,- pr. time

Synes du dette høres interessant ut? Bli valgmedarbeider, klikk her 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss

Klara Steinnes, e-post: klara.steinnes@storfjord.kommune.no  tlf. 477 69 624 

Rita Molberg, e-post: rita.molberg@storfjord.kommune.no  tlf. 480 09 387

 

Stemmestyret har det formelle ansvaret og administrerer stemmegivningen på valgdagene.
Stemmestyret må bestå av personer som er folkeregistrert i Storfjord kommune.
De øvrige valgfunksjonærene, sammen med stemmestyret, tar imot og veileder velgerne, kontrollerer legitimasjon, søker opp velgerne i det elektroniske manntallet og krysser av for avgitt stemme, stempler stemmesedlene og sikrer at velgerne legger sedlene i riktig urne.